Опции за доставка:

Не доставяме до адреси на пощенска кутия. 

Времето за доставка и обработка се базират на това, кога вашата поръчка е изпратена от нашия склад. 

BORO Equipment Ltd може да изпраща поръчки само в работни дни, които са от понеделник до петък, моля, вземете това предвид при изчисляване на дните за доставка. 

Ако имате адрес за доставка, който е извън ЕС или в Съединените щати, тогава вносните мита и данъци може да се прилагат от местните власти. Законово изискване е да декларираме пълната транзакционна стойност на съдържанието на всички пакети. Местните вносни мита и данъци се събират от превозвача от името на местния митнически орган и се заплащат от клиента.